Too Many Animals

Too Many Animals is een game gebaseerd op het spel “Simon Says”. Gemaakt in de Unity3D Engine en geschreven in C#. Zelfstandig project. Logo ontwerp De focus doelgroep voor het

Weather Box

Final concept schets van de box. De box is eigenlijk een klein klokje, maar het is ook mogelijk om bepaalde data op te vragen, zoals bijvoorbeeld het weer. De focus