Weather Box

Final concept schets van de box. De box is eigenlijk een klein klokje, maar het is ook mogelijk om bepaalde data op te vragen, zoals bijvoorbeeld het weer. De focus

Luchtkwaliteitsmeter

Hoe schoon is de lucht die je inademt? Luchtvervuiling is voor iedereen ongezond en daarom wou ik door middel van een klein draagbaar apparaatje mensen bewust maken van de kwaliteit van de