Too Many Animals

Too Many Animals is een game gebaseerd op het spel “Simon Says”. Gemaakt in de Unity3D Engine en geschreven in C#. Zelfstandig project. Logo ontwerp De focus doelgroep voor het

Weather Box

Final concept schets van de box. De box is eigenlijk een klein klokje, maar het is ook mogelijk om bepaalde data op te vragen, zoals bijvoorbeeld het weer. De focus

Luchtkwaliteitsmeter

Hoe schoon is de lucht die je inademt? Luchtvervuiling is voor iedereen ongezond en daarom wou ik door middel van een klein draagbaar apparaatje mensen bewust maken van de kwaliteit van de

Moment of Zen

Ademhalingsoefeningen zijn effectief in het bestrijden van stress en een perfecte manier om helemaal zen te worden. Daarom wou ik graag een product ontwerpen waarbij mensen zelf deze ademhalingsoefeningen kunnen uitvoeren. Het